Đây là Gay-Cruising-Spot ở Phường nơi nhiều sinh viên sống. Địa điểm gần ga tàu điện ngầm Sinchon. Khách có nhiều người trẻ tuổi. Người nước ngoài cũng có thể ở lại.

Về “Prince”

IMG_0720 IMG_0721 IMG_0726 IMG_0722 IMG_0723

Phòng đồng tính nam
Loại khách : Sinh viên/Người trẻ tuổi
Giờ làm việc : Sáng 7:00 – 19:00/Tối 19:00 – 7:00
Địa chỉ : Tầng 3, 185-18 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul
Nghỉ thường xuyên :
Phí vào cửa : Sáng 6,500₩//Tối 13,000₩
Trang mạng : http://princetel.co.kr

Xem với GoogleMaps

- 関連記事 -