Đây là GAY-SAUNA quốc tế ở Phường Itaewon, Thành phố Seoul. Khách có nhiều người nước ngoài. Việc tiếp nhận SAUNA rất thân thiện. Người nước ngoài cũng có thể ở lại.

Về “Hyundae Sauna”

IMG_0630 IMG_0764 IMG_0741 IMG_0757 IMG_0763 IMG_0758 IMG_0759

SAUNA đồng tính nam
Loại khách : Người nước ngoài
Giờ làm việc : Sáng 6:00 – 18:00/Tối 18:00 – 6:00
Địa chỉ : Tầng 2, 131-36, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul
Số điện thoại :
Nghỉ thường xuyên :
Phí vào cửa : Sáng ngày thường 7,000₩/Sáng cuối tuần 10,000₩/Tối 13,000₩
Trang mạng : http://cafe.daum.net/hyundaesauna

Xem với GoogleMaps

- 関連記事 -